VidaGIS

Giới thiệu công ty VidaGIS
Bộ TN&MT đang chuyển giao các kịch bản sóng thần cho Trung tâm Báo tin động đất & Cảnh báo sóng thần
Thứ năm, 10 Tháng 12 2009 14:19

Cụ thể hóa nguy cơ sóng thần trên các bản đồ cảnh báo
Cùng với 25 kịch bản cảnh báo nguy cơ sóng thần, Bộ TN&MT còn chuyển giao hệ thống bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần cho Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần. Ông Nguyễn Xuân Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biển và tương tác biển - khí quyển (Viện Khoa học KTTV và Môi trường - Bộ TN&MT) cho biết, khi có động đất xảy ra trên biển Đông, Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần sẽ nhập các thông số động đất vào hệ thống bản đồ cảnh báo. Hệ thống này tự động tính toán, xác định khả năng xảy ra sóng thần ở vùng biển Việt Nam, lựa chọn trong số 25 kịch bản những kịch bản tương ứng, từ đó đưa ra các bản đồ và các thông tin cảnh báo. Các bản đồ này sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về thời gian sóng thần đến bờ biển, độ cao sóng thần, mức độ ngập do sóng thần gây ra ở các địa phương ven biển... Qua đó, Trung tâm xác định được các thông số về sóng thần và khu vực cần phát tin cảnh báo.
Đọc thêm...
 
Pidpa - GIS tạo dữ liệu chia sẻ sẵn có qua bản đồ
Thứ tư, 09 Tháng 12 2009 10:48
 
Pidpa là công ty cung cấp nước sinh hoạt chất lượng cao  cho hơn 1.1 triệu dân trong phạm vi 2,581km2. Nước khai thác trước khi đưa vào mạng lưới cung cấp được đi qua quy trình làm sạch. Mạng lưới cấp nước của công ty bao gồm 26 trung tâm, 62 tháp nước và hơn 12 ngàn km đường ống. Đây là một phần cơ sở hạ tầng của Pidpa, nhà máy cấp nước với sản lượng 72 triệu m3 nước một năm cho tỉnh Antwerp.
Đọc thêm...
 
GIS thực hiện nhanh chóng các tình trạng khẩn cấp và nhận thức y tế cộng đồng
Thứ tư, 25 Tháng 11 2009 08:29
 
Giải pháp được thực hiện tại Ban kiểm soát y tế và môi trường South Carolina.
Vấn đề
Tổ chức y tế công cộng cần có một phương hướng hiệu quả để cung cấp thông tin về dữ liệu y tế và các tình trạng khẩn cấp ra công chúng.
Mục đích
  • Đưa dữ liệu tới người dân theo các nhu cầu và khả năng kỹ thuật khác nhau
  • Tăng cường thông tin với dữ liệu gốc hạn chế
  • Cho phép truy cập thông tin với các mức độ khác nhau.
  • Kết hợp nhiều hệ thống.
  • Lưu trữ dữ liệu và tài liệu.
Đọc thêm...
 
Hội thảo ứng dụng GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường năm 2009
Thứ hai, 23 Tháng 11 2009 10:28
 
Hội thảo ứng dụng GIS trong nghiên cứu quản lý tài nguyên và môi trường năm 2009 lần đầu tổ chức tại Huế trong hai ngày 15-16/11, thu hút gần 30 báo cáo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ ba miền. Trong đó có sự tài trợ của hai đơn vị - Đại diện của ESRI Thái Lan tại Việt Nam (ESRI Việt Nam) và Công ty Liên doanh TNHH Việt Nam – Đan Mạch VidaGIS.
Hội thảo này đặt tiền đề cho Hội thảo GIS quốc tế năm 2010 tại Việt Nam, đồng thời định hướng cho tương lai về nâng cao năng lực ứng dụng GIS trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.
Tham dự hội thảo gồm có: cán bộ của các Sở, Ban ngành liên quan trong cả nước, đặc biệt là ở khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; Các nhà khoa học, nhà quản lý, cán bộ giảng viên của một số Trường Đại học, các Viện và các Trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam; Các cơ quan, công ty và cá nhân quan tâm đến lĩnh vực GIS và viễn thám.
Đọc thêm...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

You are here  : Home

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.