VidaGIS

Giới thiệu extention Spatial Analyst PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ sáu, 14 Tháng 11 2008 16:37

Khoá học sẽ trang bị cho bạn các kiến thức cơ bản về dữ liệu raster, cách tạo, cách thao tác và edit mô hình không gian bằng ArcGIS Spatial Analyst.

Nội dung chính của khoá học bao gồm: phân tích bề mặt, khoảng cách trong môi trường raster, lập grid-base datasets và phương thức mà ArcGIS Spatial Analyst sử dụng dữ liệu raster và vector trong môi trường tích hợp.

Đối tượng học

Khoá học này dành cho những người muốn sử dụng các ứng dụng của ArcGIS Desktop để thực hiện các raster-based analysis, conversion và editing.

Các kỹ năng cần đạt được:

 • Mô hình dữ liệu raster
 • Convert dữ liệu về raster format và lập raster database
 • Các phép biến đổi đại số cho bản đồ
 • Mô hình hoá khoảng cách
 • Nội suy bề mặt từ các điểm mẫu rời rạc
 • Các phép phân tích bề mặt
 • Sử dụng và lập mô hình không gian

                                             Khóa đào tạo ArcGIS tại Tổ chức FAO

Các bài học chính

 1. Giới thiệu : Khái niêm raster; Interface; Truy vấn trên dữ liệu raster
 2. Cấu trúc của raster: Tạo raster datasets; Lưu trữ và quản lý dữ liệu raster
 3. Đăng ký dữ liệu raster: Đăng ký và chọn phép chiếu, hệ quy chiếu cho dữ liệu raster; Import và Export raster datasets
 4. Phân tích bề mặt: Tính toán mật độ; Các phương pháp nội suy; Tạo đường đồng mức từ raster; Phân tích tầm nhìn
 5. Tính toán khoảng cách: Khoảng cách hình học; Khoảng cách chi phí; Tìm đường đi hiệu quả nhất
 6. Phân tích thuỷ văn: Xác định đường phân thuỷ, tụ thuỷ; Xác định đặc tính thoát nước
 7. Thiết kế và lập mô hình GIS: Khái niệm và nội dung của mô hình không gian

Thời gian khoá học: 2 ngày

Học phí: Bạn có thể liên lạc trực tiếp đến số điện thoại 04.37558210 hoặc theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:38
 
You are here  : Home Dịch vụ Đào tạo GIS/ESRI Giới thiệu extention Spatial Analyst

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.