VidaGIS

Giới thiệu extention 3D Analyst PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ sáu, 14 Tháng 11 2008 16:41

Khoá học sẽ trang bị cho bạn các kiến thức cơ bản về các cấu trúc dữ liệu 3D: TIN, Grid. Cách tạo, cách thao tác và chỉnh sửa mô hình 3D bằng ArcGIS 3D Analyst.

Nội dung chính của khoá học bao gồm: Lập mô hình 3D, các phép phân tích không gian bằng mô hình 3D, hiển thị mô hình 3D và truy vấn thông tin từ mô hình 3D bằng ArcGIS 3D Analyst.

Đối tượng học

Khoá học này dành cho những người thuộc các chuyên ngành khác nhau liên quan tới khoa học trái đất muốn sử dụng chức năng ArcGIS 3D Analyst để thực hiện các nghiên cứu, phân tích của mình trong môi trường tích hợp 3D.

Các kỹ năng cần đạt được

 • Mô hình dữ liệu TIN, Grid
 • Tạo TIN từ các nguồn dữ liệu khác nhau
 • Chuyển đổi dữ liệu TIN về Grid, tạo TIN từ Grid
 • Tính toán diện tích, khối lượng bằng mô hình 3D
 • Trình bày và hiển thị mô hình 3D
 • Các phép phân tích không gian bằng mô hình 3D

                                               Khóa đào tạo ArcGIS tại Tổ chức FAO

Các bài học chính

 1. Giới thiệu : Khái niêm TIN, Grid; Interface; So sánh TIN và Grid
 2. Mô hình TIN: Tạo mô hình TIN từ tập dữ liệu có giá trị Z; Hiển thị mô hình TIN
 3. Phân tích không gian 3D: Mô hình địa bề mặt; Tạo mặt cắt; Tính toán độ dốc, khối lượng, diện tích v.v...
 4. Mối quan hệ gữa 2D và 3D: Tạo đường đồng mức từ mô hình 3D, chồng ghép các thuộc tính lên mô hình 3D. Phân tích bề mặt: Tính toán mật độ
 5. Truy vấn thông tin từ mô hình 3D
 6. Tạo AVI file

Thời gian khoá học: 2 ngày

Học phí: Bạn có thể liên lạc trực tiếp đến số điện thoại 04.37558210 hoặc theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:38
 
You are here  : Home Dịch vụ Đào tạo GIS/ESRI Giới thiệu extention 3D Analyst

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.