VidaGIS

Giới thiệu phần mềm ArcIMS PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ sáu, 14 Tháng 11 2008 16:46

Khoá học ArcIMS sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn các thông tin về ArcIMS, các khả năng của ArcIMS trong việc cho phép người sử dụng thực hiện các truy cập và thao tác với dữ liệu bản đồ và GIS thông qua Internet.

Học viên sẽ được học về các quy trình ứng dụng ArcIMS, tạo ArcIMS Web sites, tìm hiểu về cấu trúc của ArcIMS và thực hiện cài đặt ArcIMS.

Giảng viên

Giảng viên của công ty VidaGIS đã đuợc đào tạo tại công ty ESRI, và đã đuợc cấp chứng chỉ ESRI Authorized Instructor có giá trị trên toàn thế giới.

Toàn bộ phuơng tiện giảng dạy trong lớp này đều theo chuẩn của ESRI.

Đối tượng học

Khoá học này dành cho những học viên lần đầu tiên tiếp cận với ArcIMS và mong muốn sử dụng phần mềm ArcIMS để tạo và cung cấp các dịch vụ bản đồ trên mạng Internet.

Các kỹ năng cần đạt được

 • Nắm vững khái niệm và thiết kế ArcIMS viewers
 • Sử dụng được các chức năng client
 • Quản trị site
 • Thực hiện ứng dụng đơn giản
 • Cài đặt và tìm hiểu cấu trúc của ArcIMS

Các bài học chính

 1. Giới thiệu ArcIMS: ArcIMS là gì?; Giới thiệu về cấu trúc multitier; Tạo một ArcIMS viewer; Sử dụng ArcIMS applications
 2. Đăng ký một service: Thêm layer bằng Catalog; Các format dữ liệu tương thích; Thiết lập thuộc tính của layer; File cấu trúc bản đồ; Làm việc với ArcMap map documents
 3. Tạo ArcIMS service và viewer: Tạo ArcIMS services; Sử dụng ArcIMS Designer; ArcIMS viewer output
 4. Sử dụng ArcIMS Viewers: HTML Viewer; Java™ Viewers; ArcExplorer™—Java Edition; Client tools
 5. ArcIMS customization: ArcXML syntax; Map configuration files; Refreshing ArcIMS services; Requests và responses; Lập trình với ArcXML; Cấu trúc của HTML Viewer; Frame layout; Thay đổi giao diện; Thay đổi viewer
 6. ArcIMS server administration: ArcIMS Spatial Servers; Virtual Servers; Instances; Site configuration
 7. Cấu trúc và cài đặt ArcIMS: Thành phần của ArcIMS; Web servers; Server engines; Quy trình cài đặt ArcIMS
 8. Kiểm tra kết thúc khoá học

Thời gian khoá học: 2 ngày

Học phí:Bạn có thể liên lạc trực tiếp đến số điện thoại 04.37558210 hoặc theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:38
 
You are here  : Home Dịch vụ Đào tạo GIS/ESRI Giới thiệu phần mềm ArcIMS

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.