VidaGIS

ArcEditor PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ hai, 29 Tháng 12 2008 08:53

ArcEditor là phần mềm GIS chạy trên Desktop dùng để chỉnh sửa và quản lý dữ liệu địa lý. ArcEditor là một phần mềm trong bộ những sản phẩm GIS, nó bao gồm các tinh năng của ArcView và thêm vào đó là một số các công cụ chỉnh sửa, biên tập.

ArcEditor hỗ trợ cho người biên tập cá nhân hoặc cho nhiều người cùng hợp tác biên tập. Bộ công cụ mở rộng của ArcEditor không những cho phép nhập hoặc xóa những dữ liệu đơn giản mà còn cả những thiết kế và phiên bản phức tạp.

Với ArcEditor bạn có thể:

  • Dùng các công cụ CAD để tạo và chỉnh sửa các đặc tính GIS
  • Tạo ra các CSDL địa lý thông minh
  • Mô hình hóa dòng chẩy công việc của nhóm và nhiều người biên tập
  • Xây dựng và giữ được tính toàn vẹn của không gian bao gồm các quan hệ hình học topo giữa các đặc tính địa lý
  • Quản lý và mở rộng mạng lưới hình học
  • Làm tăng năng suất biên tập
  • Quản lý môi trường thiết kế đa người dùng với versioning
  • Duy trì tính toàn vẹn giữa các lớp chủ đề và thúc đẩy tư duy logic của người dùng
  • Ngừng kết nối CSDL và công tác chỉnh sửa
Cập nhật ngày Thứ tư, 24 Tháng 10 2012 16:03
 
You are here  : Home Sản phẩm Phần mềm GIS của ESRI ArcGIS ArcEditor

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.