VidaGIS

Cơ sở dữ liệu GIS về đường phố Hà Nội PDF. In Email
Thứ ba, 24 Tháng 2 2009 10:12

Hiện nay, rất nhiều đơn vị quản lý và kinh doanh có nhu cầu sử dụng CSDL của thủ đô Hà Nội, đây là một trong những CSDL được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như quản lý giao thông, quản lý bán hàng, sử dụng cơ sở dữ liệu này sẽ có thể đem lại lợi ích hữu hiệu nhất cho các đơn vị và doanh nghiệp. VidaGIS hiện tại  đã có CSDL đường phố Hà Nội tỉ lệ  1/7.500 được thiết kế và lưu trữ ở nhiều định dạng phổ biến như shapefile, geodatabase. Ngoài ra CSDL còn được VidaGIS chuẩn hoá, kiểm tra hình học topology và cập nhật nhiều thuộc tính cần thiết, sử dụng hệ thống toạ độ VN 2000 cho CSDL, Ellipsoid WGS 84, phép chiếu UTM.

Thời gian cập nhật dữ liệu gần đây nhất vào năm 2006 và dựa trên phương pháp khảo sát và số hoá ảnh vệ tinh. CSDL đường phố Hà Nội bao gồm các lớp thông tin:

- Ranh giới hành chính đến cấp xã, phường (Administrative)

- Lớp giao thông, bao gồm các tuyến đường chính có thuộc tính, các tuyến đường giao thông đặc biệt. (Transportation)

- Các điểm dân cư đặc biệt như khách sạn, bệnh viện trường học, điểm đỗ giao thông, đại sứ quán... (PublicPlace)

- Lớp sử dụng đất thể hiện thảm thực vật trên, cây xanh...địa bàn TP Hà Nội (LandUse)

- Lớp địa chính thể hiện các khu dân cư, khu đất không có nhà dân. (Cadastral)

- Lớp thủy hệ, ao hồ, sông lớn trong TP (Hydrography)

 

 

Ảnh minh họa cơ sở dữ liệu Hà Nội

 

 

 

Sau đây là bảng thông tin mô tả thêm về dữ liệu

STT

Tên lớp thông tin

Số đối tượng

Định dạng

Kiểu hình học

Administrative

1.

district

15

Shapefile

Polygon

2.

districtbounds

454

Shapefile

Polyline

Cadastral

3.

communebounds

3395

Shapefile

Polyline

4.

communename

124

Shapefile

Point

5.

importantbuilding

9439

Shapefile

Polygon

Hydrography

6.

riverlake

1316

Shapefile

Polygon

LandUse

7.

agriculture

404

Shapefile

Polygon

8.

buildingblock

1760

Shapefile

Polygon

9.

openspace

6265

Shapefile

Polygon

10.

tree

1750

Shapefile

Polygon

PublicPlace

11.

hotel_school_hospital

136

Shapefile

Point

12.

office

118

Shapefile

Point

13.

placename

753

Shapefile

Point

14.

station

48

Shapefile

Point

Transportation

15.

bridge

255

Shapefile

Polyline

16.

HN_Streets

6766

Shapefile

Polyline

17.

railway

101

Shapefile

Polyline

18.

road

79

Shapefile

Polygon

19.

roadname

452

Shapefile

Point

20.

roadoutline

4416

Shapefile

Polyline

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 24 Tháng 10 2012 16:07
 
You are here  : Home Sản phẩm CSDL GIS cho mạng lưới giao thông Hà nội

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.