VidaGIS

GIS trong quản lý cấp thoát nước tại Bangalore - Ấn Độ PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS - Trích dịch từ expressbuzz   
Thứ tư, 20 Tháng 5 2009 09:56

Ủy ban cấp thoát nước Bangalore (BWSSB) đã triển khai thực hiện hệ thống GIS (Geographic Information System) tại khu vực trung tâm thành phố. Đây là sáng kiến quản trị nhà nước điện tử lớn nhất của BWSSB và họ sẽ phải mất một hai năm để hoàn thành toàn bộ giới hạn BBMP. Hệ thống GIS sẽ giúp cho BWSSB lưu trữ, truy cập, truy vấn và phân tích dữ liệu và đưa ra các quyết định quản lý nhanh chóng.

BWSSB đã làm việc với hệ thống GIS trong 7 năm qua. Cho đến nay, Ủy ban này đã cập nhật tất cả các chi tiết trải rộng trên 229 km2 của trung tâm thành phố và đang trong quá trình kết nối hệ thống GIS với việc lập hóa đơn, cơ sở dữ liệu về nhân công và các chi tiết khác. Theo lời một viên chức của BWSSB thì các dữ liệu liên quan tới các khu vực vừa mới được bổ sung của thành phố sẽ được cập nhật vào hệ thống GIS trong năm 2011. Hệ thống GIS thực hiện bốn loại hình hoạt động kinh doanh - tích hợp dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu và dữ liệu đầu ra. Việc xử lý dữ liệu bao gồm xem dữ liệu, truy vấn dữ liệu, dữ liệu liên kết và phân tích không gian.

Hiện nay, 22 lớp thông tin đã được cung cấp bởi BWSSB. Điều quan trọng nhất trong đó là tính năng cấp nước như các đường ống nước, van, nguồn nước, vòi nước và máy bơm cùng với tính năng thoát nước như cống thoát nước, miệng cống, điểm nối, người tiêu dùng, ranh giới hành chính và văn phòng BWSSB.

Hệ thống GIS cung cấp các giải pháp nhằm thực hiện một hệ thống thông tin quản lý mạng lưới cấp thoát nước bền vững, và hệ thống này cũng thu thập và mô tả địa lý cũng như phân tích kiến thức về tài sản của BWSSB bao gồm cả trên mặt đất và dưới lòng đất.

 Nguồn: expressbuzz.com

 

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ ba, 19 Tháng 10 2010 19:44
 
You are here  : Home Tin tức GIS GIS trong quản lý cấp thoát nước tại Bangalore - Ấn Độ

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.