VidaGIS

ET GeoTools PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ ba, 25 Tháng 8 2009 10:26
 

ET GeoTools là một tập hợp các công cụ cho ArcGIS nhằm tăng cường khả năng biên tập dữ liệu trong ArcMap, cung cấp cho người sử dụng ArcView các tính năng nâng cao và có khả năng tạo và duy trì tính đúng đắn về mặt hình học của dữ liệu.
Các công cụ này được thiết kế chủ yếu cho người dùng có bản quyền ArcView, nhưng cũng có thể áp dụng cho người dùng ArcEditor & ArcInfo.

Những công cụ này được đặt trong 5 toolbar sau:

 • ET GeoTools
 • ET Attributes  
 • ET COGO
 • ET Miscellaneous
 • ET Graphics

Các tính năng chính:

 • Tăng năng suất làm việc – thực hiện các công việc biên tập một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất
 • Phát hiện các lỗi topology – chỉ ra các đỉnh, đường thẳng song trùng; sự chồng xếp và các khe hở giữa các đối tượng liền kề.
 • Sửa các lỗi topology – hỗ trợ dữ liệu shapefile và geodatabase
 • Cho phép tạo thêm các đối tượng hình học mới mà vẫn duy trì các mối quan hệ topology giữa các đối tượng với nhau
 • Cung cấp cho người dùng ArcView các công cụ biên tập tương đương với các công cụ cho người dùng ArcEditor & ArcInfo – tổng quát hóa, làm trơn đường, tạo các vùng từ các đường…
 • Đưa ra phương thức cập nhật thông tin thuộc tính cho đối tượng bị chia tách (split) hoặc hợp nhất (merge); hỗ trợ dữ liệu shapefile và geodatabase.
 • Cho phép thu nhận dữ liệu không gian với sự tăng cường về khả năng thu nhận thông tin thuộc tính.
 • Tăng cường hiệu năng của việc sao chép, biên tập và dán dữ liệu thuộc tính.
 • Cho phép người dùng Arcview biên tập thông tin thuộc tính của các lớp dữ liệu SDE.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên lạc trực tiếp đến số điện thoại 04.37558210 hoặc theo địa chỉ email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:46
 
You are here  : Home Sản phẩm Phần mềm ET của Spatial Techniques ET GeoTools

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.