VidaGIS

Trung tâm GIS quốc gia của Ấn độ PDF. In Email
Viết bởi GeoSpatial world   
Thứ tư, 13 Tháng 7 2011 16:36

Trung tâm GIS Quốc gia của Ấn độ sẽ được sớm thành lập trong khoảng 1 năm nữa. Mục tiêu của nó là cung cấp tình trạng theo thời gian thực của các dự án phát triển như là dự án xây dựng đường giao thông, dự án cung cấp nước sạch... trên toàn Ấn độ. Trung tâm này sẽ hỗ trợ  các Bộ như Môi trường, Nguồn nước, Đô thị và phát triển nông thôn trong việc quản lý thông tin không gian với việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trung tâm sẽ được xây dựng theo cơ chế hợp tác công tư PPP.  

Cập nhật ngày Thứ tư, 13 Tháng 7 2011 16:36
 

Dành cho quản trị

Số người online

Hiện có 53 khách Trực tuyến
You are here  : Home Tin tức GIS Trung tâm GIS quốc gia của Ấn độ

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.