VidaGIS

GIS và quản lý đô thị PDF. In Email
Viết bởi Vidagis   
Chủ nhật, 26 Tháng 10 2008 12:44

 

Một vấn đề lớn thường gặp trong khi triển khai các dự án CSDL GIS cho cấp tỉnh thành phố là việc bảo dưỡng, nâng cấp, phát triển hệ thống sau khi nhà cung cấp giải pháp đã hoàn thiện công việc. Phần lớn khách hàng phát hiện ra rất khó khăn để tiếp nhận hệ thống từ nhà cung cấp do độ phức tạp của hệ thống.

Chính vì vậy công ty VidaGIS xây dựng giải pháp này nhằm cùng với khách hàng có thể xây dựng được một cơ sở hạ tầng thích hợp với nhu cầu. Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng làm việc với khách hàng để thiết kế được một hệ thống đơn giản hiệu quả và dễ dàng phát triển sau này.
Chuyên gia của chúng tôi chính là của khách hàng!

Kết quả của giải pháp giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và giúp khách hàng làm việc tốt hơn.

 

  

Một vấn đề lớn thường gặp trong khi triển khai các dự án CSDL GIS cho cấp tỉnh thành phố là việc bảo dưỡng, nâng cấp, phát triển hệ thống sau khi nhà cung cấp giải pháp đã hoàn thiện công việc. Phần lớn khách hàng phát hiện ra rất khó khăn để tiếp nhận hệ thống từ nhà cung cấp do độ phức tạp của hệ thống.

Chính vì vậy công ty VidaGIS xây dựng giải pháp này nhằm cùng với khách hàng có thể xây dựng được một cơ sở hạ tầng thích hợp với nhu cầu. Các chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng làm việc với khách hàng để thiết kế được một hệ thống đơn giản hiệu quả và dễ dàng phát triển sau này.

 

 

Giải pháp city GIS của chúng tôi bao gồm:

 • Tích hợp hệ thống GIS hiện tại (nếu có)
 • Thiết kế CSDL Geodatabase
 • Xây dựng hệ thống ứng dụng Enterprise Intranet GIS
 • Xây dựng các công cụ ứng dụng chuyên biệt
 • Xây dựng hệ thống Internet GIS
 • Nắn chuyển, giải đoán, số hóa ảnh viễn thám
 • Chuyển đổi VN2000 – UTM WGS84
 • Chuyển đổi CAD sang GIS
 • GPS survey
 • Đào tạo GIS cơ bản và nâng cao
 • Đào tạo quản trị CSDL GIS với công nghệ mới
 • Đào tạo GPS

 Bạn có thể tham khảo thêm các giải pháp có liên quan:

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 22:53
 
You are here  : Home Giải pháp Công trình công ích GIS và quản lý đô thị

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.