VidaGIS

ArcGIS Server PDF Print E-mail
Thursday, 27 August 2009 15:03
There are no translations available.

ArcGIS Server kết nối con người với thông tin địa lý mà họ cần. Các tổ chức sử dụng ArcGIS Server để công bố bản đồ và các khả năng của GIS qua các ứng dụng và dịch vụ bản đồ mạng để cải thiện công việc nội bộ, kết nối với các sản phẩm sinh động và thu hút nhà đầu tư.

Last Updated on Thursday, 27 August 2009 15:14
Read more...
 
ArcPad PDF Print E-mail
Thursday, 27 August 2009 14:32
There are no translations available.

ArcPad là giải pháp toàn diện GIS cho thiết bị cầm tay với mục đích cập nhật dữ liệu cho hệ thống GIS như thu thập, truy vấn, phân tích và quản lý dữ liệu địa lý.

ArcPad cung cấp các chức năng đồng bộ hóa dữ liệu với ArcGIS nhằm nâng cao chức năng xử lý dữ liệu địa lý, cùng với khả năng chuyển đổi dữ liệu. ArcPad  là công cụ cho các nhà chuyên gia về GIS bởi khả năng  tích hợp hỗ trợ các thiết bị thu thập dữ liệu cầm tay tiện ích và hiện đại.

Last Updated on Thursday, 27 August 2009 14:35
Read more...
 
GIS Portal Toolkit PDF Print E-mail
Written by VidaGIS   
Monday, 29 December 2008 15:52

GIS Portal Toolkit is a free technology and services solution for implementing local, regional, national, and global spatial data infrastructure (SDI) portals.

GIS Portal Toolkit is to provide user geospatial data quick access, share and post metadata records and GIS services to those resources.

GIS Portal Toolkit includes 4 modules:

 • Framework: home system for module is the first portal for using and building toolkit. It is a very convenient and appropriate when user can access with many different functions at the same time.
 • Map viewer: allows user using the GIS portal to read, search and Q&A all map data; it also allow user to open and store many maps at the same time.
 • Module management: allows manager to select, decentralize…data
 • Module publish: allows organizations or individuals having right to publish map and post metadata records with XML files to server.
Last Updated on Monday, 18 October 2010 23:20
Read more...
 
ArcGIS Engine PDF Print E-mail
Written by VidaGIS   
Monday, 29 December 2008 15:43

ArcGIS Engine is development software to create GIS applications based on specific requirements and is run on the desktop. ArcGIS Engine is the core including components to build ArcGIS Desktop products. With ArcGIS Engine, you can build a separate application or extension of the available applications to provide the spatial solution for both GIS users and non-using.

ArcGIS Engine provides programming interfaces such as (APIs) for COM,. NET, Java and C + +. APIs not only include detailed documentation, but also have a wide range of components that make the programmer easier to build an ArcGIS application.

Last Updated on Monday, 18 October 2010 23:22
Read more...
 
ArcIMS - Map, Data, Metadata Announcement in Web PDF Print E-mail
Written by VidaGIS   
Monday, 29 December 2008 15:41

ArcIMS is the distribution solution of dynamic maps, data and GIS services through Web. ArcIMS also provides flexible work environment with the ability to access different networks on the Internet or Intranet.

ArcIMS services can be widely used on the clients through the Web applications, ArcGIS desktop, mobile and wireless devices. Administrative agencies, enterprises, organizations worldwide can use ArcIMS to provide the information, discover and share geospatial information.

How to use ArcIMS?

Distribute applications widely: ArcIMS can be used to distribute applications for a large number of users inside and outside areas related to GIS through the Internet. ArcIMS allows user to access data quickly and simply for focus application through a Web browser.

Last Updated on Monday, 18 October 2010 23:23
Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 3
You are here  : Home Softwares GIS software from ESRI

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.