VidaGIS

ESRI software

ArcSDE PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ hai, 29 Tháng 12 2008 14:04

ArcSDE là một ứng dụng trên máy chủ, mà ứng dụng của nó là lưu trữ và quản lý dữ liệu không gian raster, vector và số liệu khảo sát dựa trên những hệ quản trị CSDL thịnh hành hiện nay (IBM DB2, Informix, Microsoft SQL Server, và Oracle), nhằm tăng khả năng khai thác dữ liệu từ các ứng dụng đơn lẻ.

ArcSDE serves sử dụng cùng với các sản phẩm ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, và ArcInfo), hay các sản phẩm phát triển của ArcGIS (ArcGIS Engine, ArcGIS Server, và ArcIMS với tính năng quản lý dữ liệu đa người dùng).

ArcSDE  là cổng nối giữa các ứng dụng GIS và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). ArcSDE cho phép nhiều người dùng từ các phần mềm GIS như ArcInfo, ArcEditor, ArcView, và ArcIMS, MapObject có thể lưu trữ, quản lý và truy cập trực tiếp tới dữ liệu không gian được lưu trong RDBMS. ArcSDE tương thích với nhiều RDBMS nổi tiếng như Oracle, Informix, IBM DB2, and Microsoft SQL Server.

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:21
Đọc thêm...
 
ArcGIS Desktop Extensions PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ hai, 29 Tháng 12 2008 09:00

ArcGIS Desktop Extensions là các phần mềm mở rộng được sử dụng kết hợp với ArcGIS desktop, có khả năng chia sẻ ứng dụng đồng thời trên ArcView, ArcEditor, và ArcInfo.

Các phần mềm mở rộng này cho phép nguời dùng thực hiện các phép phân tích raster, phân tich 3 chiều, phân tích mạng luới...

Các phần mềm mở rộng của ArcGIS:

Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:23
Đọc thêm...
 
ArcView PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ hai, 29 Tháng 12 2008 08:56

ArcView® là phần mềm hệ thống thông tin địa lý với đầy đủ chức năng cho phép biểu diễn, quản lý, xây dựng và phân tích dữ liệu địa lý. Sử dụng ArcView, bạn có thể hiểu được bối cảnh địa lý của dữ liệu, cho phép thể hiện các mối quan hệ và nhận dạng các mô hình theo một cách mới. ArcView giúp cho hàng chục ngàn tổ chức ra những quyết định tốt hơn và giải quyết vấn đề  nhanh chóng hơn.

Với ArcView, bạn có thể:

  • Ra các quyết định chuẩn xác hơn dựa trên các dữ liệu địa lý
  • Xem và phân tích các dữ liệu không gian bằng nhiều phương pháp
  • Xây dựng đơn giản và dễ dàng các dữ liệu địa lý
Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:24
Đọc thêm...
 
ArcEditor PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ hai, 29 Tháng 12 2008 08:53

ArcEditor là phần mềm GIS chạy trên Desktop dùng để chỉnh sửa và quản lý dữ liệu địa lý. ArcEditor là một phần mềm trong bộ những sản phẩm GIS, nó bao gồm các tinh năng của ArcView và thêm vào đó là một số các công cụ chỉnh sửa, biên tập.

ArcEditor hỗ trợ cho người biên tập cá nhân hoặc cho nhiều người cùng hợp tác biên tập. Bộ công cụ mở rộng của ArcEditor không những cho phép nhập hoặc xóa những dữ liệu đơn giản mà còn cả những thiết kế và phiên bản phức tạp.

Với ArcEditor bạn có thể:

  • Dùng các công cụ CAD để tạo và chỉnh sửa các đặc tính GIS
  • Tạo ra các CSDL địa lý thông minh
Cập nhật ngày Thứ tư, 24 Tháng 10 2012 16:03
Đọc thêm...
 
ArcInfo PDF. In Email
Viết bởi VidaGIS   
Thứ hai, 29 Tháng 12 2008 08:52

ArcInfo là phần mềm GIS đầy đủ nhất. ArcInfo bao gồm tất cả các chức năng của ArcView lẫn ArcEditor, các tính năng cao cấp trong xử lý dữ liệu không gian và khả năng chuyển đổi dữ liệu. Người dùng GIS chuyên nghiệp sử dụng ArcInfo để thực hiện toàn bộ các mảng công việc như xây dựng dữ liệu, mô hình hóa, phân tích, hiển thị bản đồ trên màn hình máy tính và xuất bản bản đồ ra các phương tiện khác nhau.   

ArcInfo còn cung cấp tất cả các chức năng tạo và quản lý một hệ GIS thông minh. Với chức năng này, người dùng có thể truy nhập dễ dàng thông qua giao diện đơn giản đã được mô hình một cách tùy biến và mở rộng hoặc thông qua các script và các ứng dụng khác.

Với ArcInfo bạn có thể:
Cập nhật ngày Thứ hai, 18 Tháng 10 2010 23:24
Đọc thêm...
 
Các bài viết khác...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
You are here  : Home Sản phẩm Phần mềm GIS của ESRI ESRI software

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.