VidaGIS

Bạn đang dùng phần mềm GIS nào?

Bạn đang dùng phần mềm GIS nào?
của ESRI
99  41.8%
của Mapinfo
61  25.7%
của Bentley
34  14.3%
bạn tự viết hay nhờ công ty khác (như VidaGIS) phát triển
14  5.9%
khác
14  5.9%
phần mềm OpenSource
12  5.1%
của Autodesk
3  1.3%

Số người tham gia bình chọn  :  237
Lần bình chọn đầu tiên  :  Thứ hai, 09 Tháng 10 2006 20:01
Lần bình chọn cuối cùng  :  Thứ sáu, 03 Tháng 11 2017 20:48

Dành cho quản trị

Số người online

Hiện có 27 khách Trực tuyến
You are here  : Home Bạn đang dùng phần mềm GIS nào?

VidaGIS forum

 Joomlart Forum Diễn đàn nội bộ của công ty VidaGIS.