Phần mềm VidaView

Phần mềm VidaView

Với nhu cầu sử dụng ảnh vệ tinh và các nguồn dữ liệu GIS trên mạng Internet trong việc quy hoạch, quản lý, cập nhật thông tin … Công ty VidaGIS đã xây dựng và cung cấp rộng rãi phần mềm VidaView. VidaView là một extention (phần mở rộng) trên ArcGIS nhằm hỗ trợ việc tải bản đồ/ảnh vệ tinh từ các nguồn khác nhau trên mạng internet, tự động thể hiện trên phần mềm ArcGIS dưới dạng một layer động, đặc biệt có ích cho việc số hóa bản đồ và cập nhật thông tin mà không cần phải đầu tư ảnh vệ tinh. VidaView được cung cấp theo chế độ license theo thời gian. Để dùng thử sản phẩm VidaView, bạn có thể xem thông tin chi tiết tại đây

ET Surface

ET Surface

ET Surface là một bộ công cụ cho ArcGIS cho phép người sử dụng có thể tạo các bề mặt và thực hiện phân tích bề mặt mà không cần 3D Analyst hay Spatial Analyst trên ArcGIS. Người dùng chỉ cần có bản quyền ArcGIS (ArcView, ArcEditor hoặc ArcInfo).ET Surface 2.0 với ET TerrainViewer thì khả năng hiển thị 3D của các bề mặt (TIN và Raster) tương đương khả năng hiển thị các đối tượng được lưu trữ ở dạng shapefile.

ET GeoWizards

ET GeoWizards

ET GeoWizards là một tập hợp các chức năng mạnh mẽ giúp người sử dụng ArcGIS thao tác dữ liệu một cách dễ dàng. Nó cho phép người dùng ArcGIS có bản quyền phần mềm ArcView có thể thực hiện một số thao tác xử lý dữ liệu tương đương ArcEditor và ArcInfo. Cho phép thực hiện các chức năng phân tích bề mặt tương đương với công cụ 3D Analyst của ArcGIS.

ET GeoTools

ET GeoTools

ET GeoTools là một tập hợp các công cụ cho ArcGIS nhằm tăng cường khả năng biên tập dữ liệu trong ArcMap, cung cấp cho người sử dụng ArcView các tính năng nâng cao và có khả năng tạo và duy trì tính đúng đắn về mặt hình học của dữ liệu.Các công cụ này được thiết kế chủ yếu cho người dùng có bản quyền ArcView, nhưng cũng có thể áp dụng cho người dùng ArcEditor & ArcInfo.

Hệ thống giám sát - đánh giá quốc gia về cấp nước và VSMT nông thôn Việt Nam - Wesmapper

Hệ thống giám sát - đánh giá quốc gia về cấp nước và VSMT nông thôn Việt Nam - Wesmapper

UNICEF và CERWASS cùng với các tổ chức có liên quan, bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia, Tổng Cục Thống kê, Bộ Y Tế, Ngân hàng Thế giới, DANIDA, AusAid, chính phủ Luxembourg và công ty phần mềm VIDAGIS, cùng hợp tác phát triển một hệ thống toàn diện về giám sát cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn. Hệ thống này nhằm giải quyết tất cả những vấn đề đang tồn tại chồng chéo và cho phép các nhà quản lý chính quyền ở mọi cấp có thể lập những kế hoạch trên cơ sở những dữ liệu chuẩn và được so sánh chính xác.Phần mềm có tên là WESMAPPER được công ty VIDAGIS phát triển dựa trên môi trường ArcGIS Engine 9.1, cơ sở dữ liệu sử dụng format personal geodatabase của ESRI. CSDL GIS của hệ thống bao gồm:CSDL hành chính toàn quốc chi tiết đến cấp xã của Việt namThông tin cấp nước, vệ sinh trường học, trạm y tếThông tin cấp nước tập trung, cấp nước nhỏ lẻ Các thông tin về nhân sựCSDL chỉ số quản lý

Phần mềm bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần - Tsunami Hazard Map

Phần mềm bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần - Tsunami Hazard Map

THM là phần mềm bản đồ cảnh báo nguy cơ sóng thần do Trung tâm Nghiên cứu biển và Tương tác Biển – Khí quyển, Viện khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (CMOAR) kết hợp với Công ty VIDAGIS thực hiện dựa trên công nghệ GIS của ESRI với tính năng đặc biệt mạnh trong việc chuyển đổi, tích hợp dữ liệu (đặc biệt là dữ liệu không gian), thể hiện, mô hình hóa và tạo kịch bản giả lập sóng thần trên nền bản đồ số.Cấu trúc của THM CSDL được tổ chức thành các vùng làm việc:THM tổ chức dữ liệu theo các kịch bản và theo các vùng làm việc khác nhau. Người sử dụng có thể tạo ra cho mình một vùng làm việc riêng biệt. Do vậy, tuy dùng chung một cấu hình hệ thống nhưng có thể áp dụng cho nhiều vùng làm việc khác nhau với dữ liệu khác nhau.

Hệ thống quản lý mạng y học lao động vệ sinh môi trường - MOEHMAP

Hệ thống quản lý mạng y học lao động vệ sinh môi trường - MOEHMAP

MEOHMap là phần mềm được ứng dụng trên mạng LAN, WAN, và Internet, phát triển dựa trên công nghệ AtlasServer của công ty VIDAGIS, được đánh giá là phần mềm khả thi đáp ứng được nhu cầu trong công tác quản lý các ban ngành, cơ sở về vấn đề y học lao động, vệ sinh môi trường, góp phần giải đáp một vấn đề quan trọng trong xã hội hiện đại ngày nay là: Sự ảnh hưởng của môi trường lao động đến sức khỏe con người.Dữ liệu của hệ thống phần mềm MEOHMap rất đa dạng, bao gồm tất cả những yếu tố môi trường điều kiện tự nhiên, môi trường làm việc, sự phân công lao động được thu thập từ các địa phương, các cơ sở sản xuất. Người sử dụng có thể đưa dữ liệu vào hệ thống và xây dựng các biểu đồ dựa trên các dữ liệu đó.

Chương trình quản lý tài nguyên nông nghiệp Việt Nam - MARDMAP

Chương trình quản lý tài nguyên nông nghiệp Việt Nam - MARDMAP

MARDMap là tên gọi của sản phẩm phần mềm “Quản lý tài nguyên nông nghiệp Việt Nam” do các chuyên gia GIS của công ty VIDAGIS thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ của các cán bộ thuộc trung tâm Tin học, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Chức năng của chương trình là quản lý dữ liệu các nguồn tài nguyên nông nghiệp, lâm nghiệp, đất đai, dân số phẩn bổ ở các vùng trong phạm vi cả nước trên nền bản đồ số của Việt Nam .Hiện nay việc quản lý số liệu về nông nghiệp nói chung rất phức tạp, số liệu qua từng năm sẽ bị chồng chéo lên nhau gây khó khăn cho người dùng. Thay vì phải quản lý số liệu ở những bộ phận riêng lẻ thì MardMap thống kê số liệu và được thể hiện trên bản đồ số trên môi trường ArcGIS 9.1, và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Personal GeoDatabase của ESRI, hệ thống này bao gồm:

Phần mềm dự án thực thi tài nguyên nước - License

Phần mềm dự án thực thi tài nguyên nước - License

Ở nước ta, thực tế cho thấy công việc quản lý các giấy tờ xin cấp phép sử dụng tài nguyên nước phải qua nhiều công đoạn trên phạm vi rộng bao gồm toàn bộ các tỉnh thành trên cả nước dẫn đến nhu cầu tin học hóa các thủ tục xin cấp phép là rất cần thiết, phải đáp ứng các quy trình quản lý giấy cấp phép. Vì vậy cần thiết phải có một hệ thống quản lý cấp giấy phép tập trung trên môi trường Internet để có thể liên kết giữa Bộ TNMT và các tỉnh thành liên quan.Phần mềm dự án thực thi tài nguyên nước (License) ra đời là kết quả của sự hợp tác giữa ban dự án Cục quản lý tài nguyên nước và Công ty liên doanh Việt nam–Đan Mạch VIDAGIS.License ứng dụng trên nền GIS với CSDL SQL Server, được phát triển trên môi trường ArcIMS của ESRI, phần mềm cung cấp các khả năng quản lý các loại văn bản cấp phép tài nguyên nước trên môi trường Internet, hỗ trợ truy cập và hiển thị bản đồ, đáp ứng nhu cầu tin học hóa các thủ tục xin cấp giấy phép giữa các tỉnh với Bộ Tài Nguyên - Môi Trường.

EMap

EMap

EMAP là một ứng dụng GIS giúp người sử dụng cuối cùng có khả năng phối hợp chính xác những phép toán vector lên raster dựa trên nền bản đồ.Những công cụ trên EMAP cho phép xử lý dữ liệu bản đồ nhẹ hơn và phù hợp hơn so với các khuôn dạng gốc. từ các khuôn dạng glàm cho các dữ liệu raster trở nên nhẹ hơn và phù hợp hơn, nó rất hữu hiệu và dễ dàng biên tập, ghi chú trực tiếp lên bản đồ. Bạn có thể nhớ sang dạng Shape, lưu trữ và tái lưu trữ tất cả những thao tác trên các khu vực mà bạn làm việc trên bản đồ. Chương trình này sử dụng rất dễ dàng với nhiều công cụ mạnh và đơn giản.

Dealler location map

Dealler location map

Hiện nay nền móng công nghệ thông tin đã phát triển ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Trong đó internet đã là một trong những thành phần chủ yếu trong xu thế phát triển toàn cầu, trong đó các ứng dụng trên nền internet đã trở lên vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện tại của những nước phát triển và đang phát triển. Một trong những tiện ích mang tính chất cộng đồng trên internet là lĩnh vực GIS (Geogarphic Information System). Hiện nay ở Việt Nam các công ty đã thấy được tầm quan trọng của việc ứng dụng GIS trên internet. Và việc ra đời của những web site trực tuyến là điều vô cùng thiết yếu đối với cộng đồng, qua đó giới thiệu, quảng cáo tới người truy cập những thông tin cần thiết. Một trong những dự án đó là web site trực tuyến hiển thị các điểm bán vé máy bay của việt nam airlines. Trên bản đồ sẽ có những thành phần và tiện ích đưa tới cho người truy cập những thông tin, vị trí của các trụ sở bán vé máy bay tới người truy cập Mục đích tăng doanh số bán hàng, quảng cao thương hiệu, quan hệ tốt với cộng đồng…

ChemeBase

ChemeBase

ChemBase – Sản phẩm phần mềm dựa trên nền cơ sở dữ liệu Hệ thống thông tin địa lý cho lĩnh vực quản lý chất lượng nước ngầm. ChemBase là phần mềm dựa trên nền GIS của Công ty Watertech dùng để diễn giải mức độ nhiễm chất hóa học trong nước ngầm.Phần mềm ChemBase dễ dàng diễn giải mức độ nhiễm chất hóa học trong nước ngầm bằng các phân tích chất hóa học thông qua việc sử dụng các biểu đồ WaterWheel. Việc sử dụng các biểu đồ này nhằm đưa ra một cách tổng quát nhất khi tiến hành tìm kiếm nguồn nước ngầm chất lượng tốt cũng như thực hiện nghiên cứu vùng nước loãng và vùng nước bị nhiễm bẩn.Nhờ có sự trợ giúp đắc lực của biểu đồ WaterWheel, các mối quan hệ giữa vùng nhiễm chất hóa học và địa chất, đất thủy văn và đất sử dụng trở nên rõ ràng hơn. Biểu đồ WaterWheel giúp khách hàng, những người có thẩm quyền hay các nhà chuyên môn có thể dễ dàng hiểu sâu hơn.

Hệ thống quản lý thông tin xe bus - BusIS 2.0

Hệ thống quản lý thông tin xe bus - BusIS 2.0

Bus Information System 2.0 (BusIS 2.0) là một phần mềm dựa trên nền GIS (hệ thống thông tin địa lý) phục vụ riêng cho ngành quản lý giao thông công cộng xe buýt của thành phố Hà nội, phần mềm này sẽ giúp cho các nhà quản lý xe buýt và những khách hàng có thể xem trực quan được các tuyến, các điểm dừng xe buýt ... và các thông tin thuộc tính của chúng dựa trên nền bản đồ kỹ thuật số.Ngoài ra phần mềm này còn hỗ trợ các công cụ giúp người sử dụng có thể tìm kiếm, tra cứu, xác định vùng phục vụ của các tuyến, các điểm dừng xe buýt mà họ quan tâm.Hệ thống phần mềm BusIS 2.0 được thành lập bởi Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Hà Nội, dự án Asia Trans và công ty VIDAGIS.Chương trình Asis Urbs là một chương trình được EC tài trợ trong sự cộng tác được phân cấp. Chương trình này nhằm nâng cao sự nhận thức lẫn nhau giữa Châu Á và Châu Âu bằng cách hỗ trợ các dự án phát triển đô thị, ví dụ như Asia Trans, đang được triển khai trong sự hợp tác giữa hai chính quyền địa phương của Châu Á và Châu Âu.

Phần mềm theo dõi chất hóa học Arsenic - ADMsys

Phần mềm theo dõi chất hóa học Arsenic - ADMsys

ADMsys là phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu arsen do UNICEF Việt Nam phối hợp với công ty VIDAGIS thực hiện dựa trên công nghệ GIS của ESRI với tính năng đặc biệt mạnh trong việc quản trị, tích hợp dữ liệu (đặc biệt là dữ liệu không gian), tổng hợp báo cáo, đồng thời xử lý, phân tích không gian dựa trên nền dữ liệu và thông tin địa lý.CSDL tích hợp CSDL tích hợp quản trị tích hợp dữ liệu GIS và dữ liệu thuộc tính arsen thông qua mối quan hệ không gian giữa chúng. Cụ thể là một nguồn nước với một loạt các giá trị chỉ tiêu phân tích chất lượng nước (dữ liệu thuộc tính) sẽ được liên kết với dữ liệu GIS, bản đồ thông qua thông qua tọa độ không gian của nguồn nước.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây